Dragon Ball Z 1989

Dragon Ball Z

HD 8.2 26 minutes
After learning that he is from another planet, a warrior named Goku and his friends are prompted to defend it from an onslaught of extraterrestrial enemies.
Genre: Animation, Sci-Fi & Fantasy, Action & Adventure
Released: 1989-04-26
Director: Akira Toriyama, Bruce Faulconer
Stars: Masako Nozawa, Ryou Horikawa, Toshio Furukawa, Mayumi Tanaka, Hiromi Tsuru, Naoki Tatsuta, Ryusei Nakao, Joji Yanami, Yuko Minaguchi, Naoko Watanabe, Hirotaka Suzuoki, Miki Ito, Yuko Minaguchi, Hiroko Emori, Mayumi Shou, Hiroko Emori, Toru Furuya, Tomiko Suzuki, Mami Koyama, Shigeru Chiba, Shin Aomori, Kōhei Miyauchi, Kozo Shioya, Toku Nishio, Reizō Nomoto, Ryuuzaburou Ootomo, Yukimasa Kishino, Shigeru Chiba, Kazumi Tanaka, Yukitoshi Hori, Hideyuki Hori, Show Hayami, Shozo Iizuka, Kenji Utsumi, Yuuko Kobayashi, Hiroshi Masuoka, Mariko Mukai, Yōko Kawanami, Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Takeshi Aono, Ichirō Nagai, Keiko Yamamoto, Norio Wakamoto, Yuji Mitsuya, Masaharu Sato, Daisuke Gouri, Naoko Watanabe, Bin Shimada, Chikao Ohtsuka, Daisuke Gouri, Hiro Yuuki, Hisao Egawa, Junpei Takiguchi, Mayumi Tanaka, Katsuji Mori, Keiko Yokozawa, Kenji Utsumi, Megumi Urawa, Naoki Tatsuta, Yukimasa Kishino, Yukitoshi Hori, Shigeru Nakahara

Recommendations