Pokémon Origins 2013

Pokémon Origins

HD 7.2 21 minutes
Follow Red as he travels through the Kanto region, encounters Team Rocket, battles his rival, and challenges the Pokémon League!
Genre: Action & Adventure, Animation, Sci-Fi & Fantasy
Released: 2013-10-02
Director: Hatsue Kato, Yasunao Moriyasu, Kenjiro Ito, Satoshi Tajiri, Junichi Masuda, Toshio Miyahara, Gakuji Nomoto, Hiroaki Hayama, Shota Kageyama
Stars: Tomokazu Sugita, Minoru Inaba, Rikiya Koyama, Takuya Eguchi, Tokuyoshi Kawashima, Katsuji Mori, Yui Ishikawa, Junko Takeuchi

Recommendations